Любіть життя, бо воно єдине і ніколи не повториться... Насолоджуйтесь життям...Живіть так, щоб вам ніхто не дорікнув, що ви просто животіли, залиште після себе добрий слід. О.А.Захаренко
Відділ освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту Шполянської районної державної адміністрації

Протидія корупції

Головне меню

Лист МОН України від 12.10.2016 №1/9-545 "Про виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки"

Методичні рекомендації Міністерства юстиції України від 16.10.2013 «Запобігання і протидія корупції в державних органах місцевого самоврядування»


11.11.2016

Дотримання  вимог  антикорупційного законодавства

Відповідно до рішення колегії відділу освіти від 31.01.2014 року, протокол №1, на виконання п.1 наказу відділу освіти від 30.10.2013 №265 «Про заходи  щодо впровадження та організації  дотримання  вимог антикорупційного законодавства» державними службовцями забезпечується виконання Плану заходів щодо запобігання корупції та інших правопорушень  шляхом проведення роз'яснювальної роботи щодо вивчення та виконання антикорупційного законодавства України, приділення належної уваги контролю за дотриманням підпорядкованими посадовими особами антикорупційного законодавства.

На виконання статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», листа Черкаської обласної державної адміністрації  від 16.03.2016 №368/01/01-51/1 до 01 квітня 2016 року всі державні службовці відділу подали декларації за місцем роботи. В установленому порядку всі декларації зберігаються в особових справах державних службовців. Відповідно до вимог корупційного законодавства  на офіційному сайті відділу  опубліковано відомості державних службовців про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів їх сімей.

 На виконання рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016  № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», на підставі Закону України від 14.10.2014           № 1700-VII «Про запобігання корупції», з урахуванням змін, внесених Законом від 12.02.2015№ 198-VIII, станом на 01.11.2016 року начальник відділу Вербівський П.Є., посада якого віднесена до категорії посад «Б», подав декларацію в Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування .

 Начальника відділу освіти Вербівського П.Є. як кандидата на заміщення вакантної  посади державного службовця під час проходження стажування в  лютому - квітні 2014 року ознайомлено  з вимогами Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції»(чинного  до 26.04.2015 року) в частині обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби. Також щодо нього відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Указу Президента України 25.01.2012  №33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» у лютому-березні 2014 року проведено спеціальну  перевірку відомостей як до особи, яка претендувала на зайняття посади, пов’язаної  із виконанням функцій держави, та видано довідку про її результати, яка знаходиться в особовій справі.

 Відділом дотримується вимога щодо внесення до особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву державної служби, питань з поглибленого вивчення Закону України «Про запобігання  корупції»,  а на 2015 рік – вивчення Закону України «Про очищення влади». Юристом відділу проводиться юридична експертиза наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання, проектів нормативно-правових актів у сфері фінансування, з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

 Державних службовців відділу ознайомлено зі змістом нових законодавчих актів у сфері антикорупційної політики, зокрема Закону України від 13.05.2014 №1261-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України», Закону України  від 16.09.2014 №1682- VІІ «Про очищення влади», Закону України від 14.10.2014 №1700-VII «Про запобігання корупції», постанови КМУ від 17.07.2014 №295 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики». В особові справи державних службовців внесено попередження про встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» спеціальні обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, інформації про працюючих близьких осіб,  про наявність (відсутність) корпоративних прав.

 З метою поліпшення профілактичної та попереджувальної роботи у сфері боротьби з корупцією, забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства, на виконання п.4 питання 3 витягу з протоколу №11 засідання колегії районної державної адміністрації від 21.11.2012, згідно наказу відділу освіти від 07.12.2012 №394 «Про проведення заліку на перевірку знань працівниками відділу освіти антикорупційного законодавства» 07.12.2012 року проведено письмовий залік у формі тестування на перевірку знань чинного антикорупційного законодавства За результатами проведення заліку, згідно залікової відомості, залік з оцінкою «добре» склали головні спеціалісти відділу освіти Лимар В.М. та Каландирець І.І.


26.10.2015

           У дитячих садках району  вивчалося питання щодо проявів корупції

На виконання доручення голови Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. від 30.09.2015 № 45-Д про підсумки координаційної наради від 28.09.2015 в режимі селекторного зв’язку повідомляємо, що згідно Постанови КМУ від 12 березня 2003 № 305 (зі змінами від 29.07.2015 року №530) «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Нещодавно в районі проводилося соціологічне дослідження щодо проявів корупції під час влаштування дітей до ДНЗ шляхом анонімного анкетування, в якому взяло участь 358 сімей вихованців 7 дошкільних навчальних закладів, а саме» ДНЗ №1 «Ялинка», ДНЗ №3 «Зірочка», ДНЗ №4 «Сонечко», ДНЗ №5 «Калинка» Шполянської міської ради, а також ДНЗ «Веселка» Лозуватської сільської ради, ДНЗ «Сонечко» Лип’янської сільської ради» та ДНЗ «Півник» Іскренської сільської ради. Результати (переглянути) показали, що збір коштів здійснюється на підставі рішення групових батьківських зборів, які проводяться щорічно у вересні місяці та рішення загального батьківського комітету ДНЗ (зафіксовано в протоколах батьківських зборів). Право збору коштів надано батьківським комітетам груп, які передають зібрані кошти відповідно до відомостей казначею (голові) БК ДНЗ. Кошти використовуються для зміцнення матеріальної бази: придбання іграшок, обладнання, дидактичних посібників, утримання приміщень в належному стані та придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт д/с. Зведену відомість про зібрані кошти та їх витрати на розвиток ДНЗ голова загального батьківського комітету та голови групових комітетів розміщують у групових батьківських куточках та звітують на батьківських зборах. 


01.03.2014

  Про  подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового  характеру за 2013 рік

Відповідно до статті 12 «Фінансовий контроль» Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон) особи, зазначені у підпункті 1, підпункті „а“ пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону. Для працівників, що за посадою чи відповідно до своїх повноважень пов'язані з державною чи комунальною сферою, важливо чітко ідентифікувати себе з переліченими у Законі категоріями суб'єктів відповідальності. Практика застосування нового антикорупційного законодавства показує існування певних складнощів такої ідентифікації. Складним виявилось віднесення тих чи інших працівників державних чи комунальних установ та організацій до таких суб'єктів, як „посадові особи юридичних осіб публічного права“, тобто групи осіб, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи органів місцевого самоврядування. Для визначення статусу таких осіб слід врахувати наступне:

1) головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність в неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій;

2) відповідно до судової практики, яка склалася і знайшла своє відображення у відповідному узагальненні Верховного Суду України (йдеться про постанову Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво») організаційно-розпорядчими обов'язками є обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступників, керівників структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами). У той же час під адміністративно-господарськими обов'язками розуміються обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо).

Враховуючи вищезазначене, просимо вас:

           1) у термін до 20.03.2014 року подати головному спеціалісту відділу освіти Каландирець І.І. ваші декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік;

               2) забезпечити до 20.03.2014 року подання вашими заступниками декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік.

               Водночас, Законом передбачено винятки із вказаного правила для осіб, які не мають об'єктивної можливості дотриматися зазначеного строку або встановлення для них іншого строку зумовлено обставинами, за яких подається декларація. Це стосується суб'єктів декларування, які:

               1) не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою - подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня;

               2) звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, - подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, при звільненні або припиненні служби.

Що стосується осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, то вони подають декларацію за місцем попередньої роботи (служби) до 1 квітня наступного за звітним року. Звертаємо вашу увагу, що постановою Кабінету Міністрів України  від 08.02.2012 № 64 „Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру“ встановлено, що бланки декларації виготовляються особами, які її заповнюють і подають, шляхом їх роздрукування або копіювання на папері формату А4 за формою, наведеною в додатку до Закону (включаючи примітку). Бланк декларації складається з 10 сторінок. При цьому Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 року № 16, чітко визначає, що декларації зберігаються в особових справах у кадрових підрозділах відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права. З огляду на таке, збирання, зберігання декларації має здійснюватися кадровим підрозділом відповідного державного органу, органу місцевого самоврядування або юридичної особи публічного права. У 2013 році в Україні запроваджено нові правила, яких слід дотримуватись при декларуванні своїх доходів та витрат за минулий рік. Це передбачено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» від 14 травня 2013  №224-VII, який набрав чинності 9 червня 2013 року. Подаючи Декларацію за 2013 рік, суб’єкт декларування зобов’язаний вказувати дату народження членів сім’ї, а також повне найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у суб’єкта декларування чи членів його сім'ї наявні відповідні відносини. Водночас сума витрат суб’єкта декларування на придбання у власність/оренду чи на інше право користування нерухомого майна та транспортних засобів, а також сума вкладених у звітному році суб’єктом декларування коштів на рахунки у банках, номінальна вартість придбаних ним у звітному році цінних паперів, розмір внесених ним у звітному році внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, витрати суб’єкта декларування та членів його сім’ї на утримання нерухомого майна та транспортних засобів, інші витрати суб’єкта декларування зазначається у разі, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. гривень. Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, а також неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента тягне за собою адміністративну відповідальність відповідно до статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для недопущення порушень антикорупційного законодавства беріть до уваги Методичні рекомендації Міністерства юстиції України «Запобігання і протидія корупції в державних органах місцевого самоврядування»  від 16.10.2013 (Урядовий Кур’єр від 12.11.2013 № 208.

Форма декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 20___ рік


01.10.2013

Про заходи щодо проведення системної роботи із запобігання і протидії  корупції у сфері освіти

З метою недопущення порушень Законів України «Про  засади запобігання і протидії корупції», «Про благодійництво та благодійні організації», з урахуванням пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 №1422 «Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади», відділом освіти райдержадміністрації підготовлено та направлено відповідний лист керівникам навчальних закладів району (від 29.01.2013 №01-24/46) стосовно персональної відповідальності за дотриманням вимог законодавства в частині законності збору благодійних та спонсорських внесків.

15.02.2013 року на нараді з керівниками навчальних закладів району розглянуто питання щодо здійснення прийому благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб виключно на добровільній основі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування». Наголошено, згідно листа Міністерства освіти і науки України від 09.04.2012 № 1/9-272,  на необхідності оформлення відповідної документації та відображення означених внесків у бухгалтерському обліку. Рекомендовано на засіданнях батьківських комітетів (радах) навчальних закладів розглянути питання про створення благодійних фондів відповідно до законодавства, в статутах цих фондів обумовити чіткий порядок надходження і використання коштів, а також систематично проводити звіти про використання благодійних та спонсорських коштів перед педагогічними колективами, опікунськими радами навчальних закладів, батьківською громадськістю.Фінансово-господарська діяльність дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів району здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. У 30- ти загальноосвітніх навчальних закладах за рішенням загальних зборів (конференції)  створено і діють ради закладів, діяльність яких регулюється їхніми статутами, а також батьківські комітети, піклувальні ради,  які є добровільними органами громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі. Батьківські органи самоврядування вживають заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладів, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу. Питання введення додаткових освітніх послуг у навчальних закладах розглядаються лише за згодою (заявою) батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками та навчальним закладом.Відділом освіти у серпні 2013 року під час проведення огляду готовності навчальних закладів до роботи у новому навчальному році узагальнено інформацію про надання спонсорської допомоги навчальним закладам шефськими організаціями, підприємствами, здебільшого сільськогосподарськими товариствами, яку надруковано у місцевих ЗМІ «Шполянські вісті», «Шполяночка плюс», а також інформацію про отримані загальноосвітніми навчальними закладами подарунки в рамках Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!». Відділом освіти систематично складаються графіки проведення  звітування керівників, згідно яких директори загальноосвітніх закладів району звітуються щороку у червні про використання коштів, отриманих як благодійні внески, перед педагогічними колективами, радами та піклувальними радами навчальних закладів, батьківською громадськістю.  З метою достовірного інформування педагогічної, батьківської громад  про використання благодійних внесків на офіційному веб-сайті відділу створено розділ «Звітування керівників» з окремою рубрикою «Благодійні внески». Відділом освіти райдержадміністраціїу 2013-2014 навчальному році , на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 №1/9-60813 року «Щодо благодійних внесків», тримається на постійному контролі робота навчальних закладів, пов’язана  з надходженням та використанням благодійних внесків.