Любіть життя, бо воно єдине і ніколи не повториться... Насолоджуйтесь життям...Живіть так, щоб вам ніхто не дорікнув, що ви просто животіли, залиште після себе добрий слід. О.А.Захаренко
Відділ освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту Шполянської районної державної адміністрації

Документи МОН України

Головне меню

02.03.2017

Запрошуємо обговорити нову концепцію

Кабінет Міністрів України затвердив концепцію Нової української школи з 12-річною освітою. Політичну пропозицію “Нова українська школа” представила керівник МОН України Лілія Гриневич 14 грудня 2016 року.Згідно з новою концепцією, навчання в школі триватиме 12 років. Упроваджуються три рівні середньої освіти: початкова (4 роки), базова середня (5 років) та професійна середня (3 роки). Діти починатимуть навчання з шести років, але для дітей з особливими потребами вікові рамки можуть бути змінені. Початкова освіта включатиме два цикли: 1-2 класи – адаптаційно-ігровий, без оцінок та з іграми; 3-4 класи – основний цикл, з навчанням по предметах, частину з яких будуть оцінювати. Середня освіта поділятиметься на базову (5-9 класи) і профільну (10-12 класи). Профільною освітою займатимуться окремі навчальні заклади. На основі схваленої концепції шкільної освіти формуватиметься подальший план освітніх реформ. За словами Лілії Гриневич, реформи запрацюють у 2018-2019 роках, перші результати можна буде побачити в 2029-2030 роках. Реформа орієнтована на те, щоб зробити випускника конкурентноздатним у ХХІ-му столітті – випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя.Виховний процес буде невід’ємною складовою всього освітнього процесу та орієнтуватиметься на загальнолюдські цінності. Виховання не буде винесено в окремі «заняття з моралі». Формування характеру можливе лише через наскрізний досвід. Усе життя Нової школи буде організовано за моделлю поваги прав людини та демократії.

Проект для обговорення         Презентація концепції

 

Що таке концепція Нової української школи?       Текст Концепції


10.01.2016

Міністерством освіти і науки проведено роботу з доопрацювання проекту закону «Про освіту»

Сайт http://osvita.ua  повідомляє, що доопрацьований документ оприлюднено на сайті Верховної Ради.У МОН зазначають, що законопроект доопрацьовано з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час засідання парламентського Комітету з питань науки і освіти, яке відбулося 25 листопада 2015 року. Проектом закону передбачається, що держава забезпечуватиме бюджетні асигнування на освіту в розмірі не меншому 7% ВВП. Порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами визначається згідно з формулою, в основі якої лежить кількість учнів, з урахуванням таких факторів: рівень освіти; категорія території, на якій розташований заклад освіти; наявність учнів (вихованців) з особливими освітніми потребами;особливості навчання учнів (вихованців) з національних меншин;необхідність підвезення учнів (вихованців) до закладу освіти та з нього;інших факторів.Запровадження 12-річної програми для здобуття повної загальної середньої освіти заплановане на 2018 рік.Повна загальна середня освіта передбачає завершення трьох рівнів освіти: початкова освіта тривалістю чотири роки, яка здобувається в початковій школі; базова середня освіта тривалістю п’ять років, яку здобувають в основній школі; профільна середня освіта тривалістю три роки, яку здобувають у старшій школі або професійних закладах освіти. Навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти починається: для початкової освіти - з 1 вересня 2018 року; для базової середньої освіти - з 1 вересня 2022 року; для профільної середньої освіти - з 1 вересня 2018 року.Результати навчання випускників після завершення основної та старшої школи мають обов’язково підтверджуватися державною підсумковою атестацією у формі зовнішнього незалежного оцінювання, що здійснюється у порядку, визначеному законодавством. Здобуття повної загальної середньої освіти розпочинається у віці шести — семи років. Діти, яким виповнилося сім років на початок навчального року, мають розпочинати здобуття повної загальної середньої освіти цього навчального року.Наповнюваність класів у закладах базової середньої освіти державної та комунальної форми власності визначається демографічною ситуацією, але не повинна становити менше 15 учнів. Якщо засновником закладу базової середньої освіти комунальної форми власності встановлено нижчу наповнюваність, ніж визначено цією статтею, фінансування таких закладів здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідного рівня на засадах співфінансування (50 відсотків — кошти місцевих бюджетів, 50 відсотків — освітня субвенція).Керівник закладу освіти обирається чи призначається за конкурсом з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту. Щодо керівників закладів освіти застосовується контрактна форма трудового договору. Педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі у формі контракту, за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників передбачає проходження освітньої програми, стажування, участь у сертифікаційних програмах і тренінгах. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації впродовж п’яти років не може бути меншою 150 годин (п’ять кредитів). При цьому педагогічні працівники мають щороку планувати певну кількість часу на підвищення своєї кваліфікації.Сертифікація педагогічних працівників після прийняття законопроекту стане неодмінним елементом системи забезпечення якості освіти. Передбачено, що механізм сертифікації вчителів включатиме перевірку знань (тестування) з предмета і педагогічної теорії, а також перевірку педагогічної майстерності вчителя. За результатами сертифікації педагогічному працівнику присвоюється певна кваліфікаційна категорія. Педагогічні працівники системи дошкільної, середньої та професійної (професійно-технічної) освіти зобов’язані кожні п’ять років проходити сертифікацію. Сертифікація педагогічних працівників з подальшим присвоєнням їм кваліфікаційних категорій до 1 січня 2021 року є добровільною. Педагогічні працівники, які не бажають проходити сертифікацію, проходять до 1 січня 2021 року атестацію згідно із законодавством.У Міністерстві освіти і науки зазначають, що прийняття нового закону «Про освіту» сприятиме створенню системи освіти нового покоління, яка забезпечить умови для здобуття освіти всіма категоріями населення, а також сприятиме істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу суспільства та особистості.

Ознайомитися із законопроектом


25.11.2014

Відкрито нову рубрику

Сьогодні на сайті  відділу започатковано роботу нової рубрики "Обговорення проектів документів". Органи виконавчої влади, що є розробниками проектів нормативно-правових актів, проводять їх громадське обговорення відповідно до § 42 Регламенту Кабінету Міністрів України та п.5 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 03.11.2010 р. № 996. Відповідно до § 52 Регламенту Кабінету Міністрів України Секретаріат Кабінету Міністрів проводить експертизу (фахову і юридичну) поданого до Кабінету Міністрів проекту акта. У відповідності до міжнародних стандартів створено механізм для спрощеного доступу громадськості до обговорень, що проводяться органами виконавчої влади.

З метою підготовки нової редакції Порядку здійснення місцевими органами управління освітою державного інспектування навчальних закладів (порядок додається) просимо до 08.12.2014 надати пропозиції до проекту нормативного акта на електронну адресу: ogukalo@ukr.net для узагальнення та направлення до Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.


Обговорення проектів документів МОН України

Міністерством освіти і науки розроблено та запропоновано для громадського обговорення проект навчальної програми "Захист Вітчизни" для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Метою навчального предмета "Захист Вітчизни" є набуття знань старшокласниками про задачі Збройних Сил України та інших військових формувань, засвоєння основ захисту Вітчизни, цивільного захисту, медико-санітарної підготовки.Також предмет має формувати та удосконалювати у старшокласників життєво необхідні знання, уміння і навички щодо захисту Вітчизни і військово-патріотичного виховання, підготовити учнів до захисту Вітчизни тощо.Передбачається, що предмет "Захист Вітчизни" стане обов’язковим навчальним предметом, який викладатиметься у старшій школі навчальних закладів системи повної загальної середньої освіти. У навчальній програмі "Захист Вітчизни" подається перелік розділів і тем та розрахунок годин на курс навчання юнаків і на курс навчання дівчат з різним потижневим навантаженням. Навчальний матеріал програми розподіляється по періодам навчання, окремо для групи юнаків і для групи дівчат. Також, з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів програмою заплановане проведення військово-польових зборів. До заходів військово-патріотичного виховання у розділ річного плану навчального закладу включатиметься вивчення традицій, історії, духовної спадщини, символіки, звичаїв українського народу, національної гідності, культури міжнаціональних відносин, морально-психологічних якостей громадянина, патріота, захисника Вітчизни. Програмою також передбачено відвідування учнями військових частин з метою ознайомлення їх зі зброєю і бойовою технікою, з побутом і життям військовослужбовців, відвідування військових музеїв, зустрічі з ветеранами Збройних Сил, проведення туристичного походу з військово-патріотичною тематикою. Проектом навчальної програми "Захист Вітчизни" для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів передбачено, що предмет викладатиметься на підставі діючого законодавства та входитиме до інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня.  З проектом навчальної програми "Захист Вітчизни" для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки.


І.Про громадське обговорення проекту Порядку здійснення місцевими органами управління освітою державного інспектування навчальних закладів.  Державна інспекція навчальних закладів України пропонує для громадського обговорення проект нової редакції Порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів ( зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2008 №34).

 Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати  до 08.12.2014 на електронну адресу: shprvo@ukrpost.uaдля узагальнення для Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації та до 20 грудня 2014 року на електронну адресу: dinzu@dinz.gov.ua

ІІ. Міністерство освіти пропонує для громадського обговорення порівняльну таблицю змін до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

Пропозиції, зауваження та відгуки пропонуємо надсилати до 29.11.2014 на електронні адреси:n_beskova@mon.gov.ua  та svetlana044ua@gmail.com

ІІІ. Проект наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів».

Термін приймання пропозицій та зауважень до проекту – до 01.12.2014. Зауваження та пропозиції надсилати на адресу: поштову – 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, Міністерство освіти і науки України, електронну адресу – dsm1@ukr.net, та поштову – 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, електронну адресу – inform@dkrp.gov.ua

ІV. Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років — відкритий документ, призначений для вільної дискусії за участі всіх зацікавлених осіб та інституцій. Це не директива, а запрошення до обговорення. Автори звертаються до учасників обговорення з пропозицією дотримуватися двох основних правил: 1) висловлювати максимально конкретні пропозиції, утримуючись від загальників; 2) по-друге, формулювати пропозиції за принципом «як і що треба зробити», а не за принципим «як не треба робити».

 Пропозиції, зауваження та відгуки пропонуємо надсилати на електронну адресу:   y_zagoruiko@mon.gov.ua

V. Українським центром оцінювання якості освіти розроблено проект Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти.

Зауваження та пропозиції до проекту документа приймаються до 7 листопада. Електронна адреса: propos@testportal.com.ua

VІ. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах». МОНУ пропонує для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних  навчальних закладах».

Зауваження та пропозиції до проекту акта просимо надсилати на електронну адресу: inclyzia2014@ukr.net

Також пропозиції до вищезгаданих проектів нормативних актів просимо надсилати на електронну адресу: shprvo@ukrpost.uaдля узагальнення Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.


Про громадське обговорення проекту нормативного акта

З метою підготовки нової редакції Порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів (зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2008 №34) на офіційному веб-сайті Державної інспекції навчальних закладів України (dinz.gov.ua, рубрика «Громадське обговорення») розміщено для громадського обговорення проект вищезгаданого Порядку.

Просимо до 07.11.2014 надати пропозиції до проекту нормативного акта на електронну адресу: ogukalo@ukr.netдля узагальнення та направлення до Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.

Порядок здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів