Любіть життя, бо воно єдине і ніколи не повториться... Насолоджуйтесь життям...Живіть так, щоб вам ніхто не дорікнув, що ви просто животіли, залиште після себе добрий слід. О.А.Захаренко
Відділ освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту Шполянської районної державної адміністрації

Методист радить

Головне меню

ЛАСКАВО ПРОСИМО!!!

Звертаємо вашу увагу на персональний  сайт методиста, доступ за посиланням:

https://vikusichka85.wixsite.com/mysite

Однією з проблем розвитку сучасної дошкільної освіти в районі є високий коефіцієнт плинності кадрів, що зумовлює труднощі в роботі молодих педагогів - дошкільників. Часто-густо через зниження престижу професії «вихователь» на цю посаду призначаються вчителі-предметники, а  педагоги, які здобули спеціальність  за напрямом підготовки «Дошкільне навчання», є рідкістю. Попрацювавши рік чи два, вони звільняються за власним бажанням або в порядку переведення у загальноосвітні школи. Дуже тяжко вкладати в людину знання, навчати професійних навичок і через невеликий проміжок часу повертатися на те ж саме місце, з якого починав, тепер уже з новими людьми, тому й виникла потреба у створені сайту методиста Шполянського РМК Захарчук Вікторії. Завдяки сайту з’явилися нові форми спілкування, передавання та обробки інформації. Інформація розрахована на керівників ДНЗ та НВК, вихователів-методистів, вихователів, батьків та дітей дошкільного віку.

Вітаємо вас на сторінці методиста дошкільної освіти районного методичного кабінету відділу освіти Шполянської районної державної адміністрації

ЗАХАРЧУК ВІКТОРІЇ ВІТАЛІЇВНИ

Сподіваємося, що Інтернет-ресурс допоможе директорам навчально-виховних комплексів, завідувачам, методистам, педагогам  дошкільних навчальних закладів міста та району знайти тут потрібну і корисну інформацію з управлінської, навчально-методичної, виховної діяльності.

Шановні батьки дітей дошкільного віку Шполянського району!!! 

Щиро запрошуємо вас відвідати сайт, саме для вас сформована окрема рубрика, яка допоможе навчати, розвивати та виховувати ваших дітей у домашніх умовах, в сімейному, родинному  колі.

УВАГА!
Під час використання матеріалів сайту прохання звернути увагу на
 те, що більшість їх - авторського походження, тому 
є інтелектуальною власністю педагогів, які надають матеріали 
в мережу Інтернет.  Дії, спрямовані на протиправне використання 
об'єктів права інтелектуальної власності, що належать іншим особам, 
умисно вчинені особою, яка розуміє протизаконний характер цих дій, 
з метою отримання матеріальної вигоди, буде розглядатися, 
як порушення авторського права та порушенням Закону України 
N5460-VI( 5460-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N2-3, ст.41 
«Про авторське право і суміжні права» 

 

ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ:погляд сьогодні

Організація освітньої діяльності в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446),інших нормативно-правових актів. Свідченням цього є організація засідань Координаційної ради Асоціації працівників дошкільної освіти (26.09.2014  року м. Київ). Форуми такого рівня свідчать про підвищення авторитету дошкільної ланки як першої ланки загальної системи освіти, що дає старт подальшому успішному становленню особистості.

Реалізуючи обласну та району Програму розвитку дошкільної освіти до 2017 року перед освітянською родиною стоїть питання розв’язати нагальні проблеми кадрового, наукового, програмно-методичного забезпечення дошкільної освіти.

Зміст освітньої роботи з дітьми дошкільного віку має відповідати основним вимогам та концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти України. Зміст дошкільної освіти реалізується через Освітню програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина», рекомендовану листом МОН України від 09.11.2015  № 1/11-16163.

Окрім, вищезазначеної програми в освітній роботі з дітьми дошкільного віку можуть використовуватись й інші освітні програми, що мають відповідні грифи Міністерства освіти і науки України (Лист МОН від 17.08.2017 № 1/11-8268 “Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році”). З 2017/2018 навчального року комплексна  програма «Українське дошкілля» є чинною у редакції 2017 року.

Додаткові  освітні послуги, що не визначені інваріантною частиною Базового компонента дошкільної освіти, вводяться відповідно до статутних цілей і завдань дошкільного навчального закладу лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження на дитину. Додаткові освітні послуги не можуть надаватися замість або в рамках комплексних освітніх програм з дошкільної освіти.

У дошкільних навчальних закладах усіх типів і форм власності при реалізації права дітей на дошкільну освіту враховуються особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти.

В умовах освітньої реформи «Нова українська школа», що здійснюється Міністерством освіти і науки України, важливим завданням є забезпечення наступності між ланками освіти. Гармонійний розвиток особистості дитини у період дошкільного дитинства та старту шкільного життя – основа подальшого її успіху в умовах безперервної освіти впродовж дорослого життя. Саме тому, підготовлено нову редакцію програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Дошкільний навчальний заклад з метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку природних нахилів та здібностей вихованців може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу має право обирати чинні комплексну(і)  (як основну) та додаткові парціальні програми для забезпечення ефективної реалізації інваріантного та варіативного змісту дошкільної освіти. У дошкільному навчальному закладі можуть одночасно використовуватись кілька комплексних та парціальних програм (з певних напрямів освітньої роботи). При цьому, важливо враховувати специфіку діяльності (тип) навчального закладу, потреби і можливості, інтереси вихованців та їхніх родин. Вибір програм розвитку, виховання і навчання, форми календарного планування освітньої роботи з вихованцями ухвалюються педагогічною радою закладу на навчальний рік.

Пріоритетні змістові напрями  та завдання освітньої роботи на 2017/2018 навчальний рік визначаються самостійно кожним дошкільним навчальним закладом на основі аналізу роботи закладу за минулий рік із урахуванням виявлених проблем та потреб дошкільного навчального закладу,з огляду на проблеми та актуальні життєві питання регіону. Кількість ключових завдань, над якими працює колектив, визначається закладом і залежить від кількості груп, режиму роботи тощо.

В 2017-2018 навчальному році необхідно продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини. Сучасний дошкільний навчальний заклад має бути позитивним,  динамічним простором, що оптимізує розвивальний потенціал дітей. Тому, оргтехніка (а саме комп’ютерна техніка, яка підключена до  мережі Інтернет) повинна бути в кожному ДНЗ. Виходячи з вищезазначеного назріла потреба у створені сайтів ДНЗ та сайту методиста РМК Захарчук В.В. (https://vikusichka85.wixsite.com/mysite). Це сприятиме розширенню мережі інформаційних ресурсів для формування єдиного інформаційного середовища системи дошкільної освіти та здійснення підтримки діяльності сучасного дошкільного навчального закладу.

Вікторія Віталіївна Захарчук, методист РМК

 


Лист МОН України від 11.10.2017 №1/9-546 "Методичні рекомендації щодо взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців"

Лист МОН України від 13.06.2017 № 1/9-322 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»

Лист МОН України від 16.06.2016 №1/9-315 "Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році"

Лист Міносвіти і науки України від 06.11.2015 №1/9-535 "Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної  моделі"