Любіть життя, бо воно єдине і ніколи не повториться... Насолоджуйтесь життям...Живіть так, щоб вам ніхто не дорікнув, що ви просто животіли, залиште після себе добрий слід. О.А.Захаренко
Відділ освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту Шполянської районної державної адміністрації

Консультпункт для батьків

Головне меню

Шановні батьки!

Для сімей, які виховують дітей дошкільного віку вдома, радо відчиняє двері Шполянський районний методичний кабінет, на базі якого 01 вересня 2016 року розпочав роботу консультативний пункт

(здійснює свою діяльність згідно Положення,  затвердженого радою райметодкабінету (протокол №4 від 08.09.2016).

 

  • Режим роботи: четверта середа кожного місяця з 14.00 до 16.00
  • Консультант - методист з питань дошкільної освіти РМК – Захарчук Вікторія Віталіївна

 

Основна мета консультативного пункту -допомогти батькам грамотно оцінити розвиток дитини з урахуванням вікових особливостей і норм, надати необхідні рекомендації. У консультативному центрі батьки мають змогу отримати відповіді на свої запитання, розвіяти тривоги і сумніви, впевнитися у правильності своїх виховних дій або, зрозумівши їх хибність, скоригувати виховний процес у сім'ї.
У межах роботи консультативного пункту фахівець з дошкільної освіти використовує різні форми взаємодії з батьками, зокрема:

·         індивідуальне консультування дорослих без присутності дитини;

·         підгрупове консультування родин з однаковими емоційно-нейтральними проблемами;

·         відповіді на звернення батьків по телефону або електронною поштою.

Тому основним завданням діяльності фахівця консультативного пункту є не стільки надання батькам готових рецептів з розв'язанням будь-яких конкретних проблем, скільки:

·         спонукання батьків до спільної діяльності зі своєю дитиною і підтримання у них інтересу до такої взаємодії;

·         формування у дорослих практичних навичок взаємодії з дітьми;

·         надання батькам сучасної і достовірної педагогічної інформації.ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою районного методичного кабінету

Протокол №4 від 08.09.2016р.

 

Положення

про консультативний пункт

 для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,

які виховуються в умовах сім’ ї,

на базі РМК Шполянської РДА

 

1.     Загальні положення

1.1  Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім ї ( далі – Консультативний центр), організовується при навчальних закладах, що реалізують освітні програми дошкільного виховання.

1.2  Консультативний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, наказами МОН, Примірним положенням про консультативний центр для батьків дітей або осіб, які їх замінюють, що виховуються в умовах сім’ї

1.3  Консультативний центр створюється для батьків та осіб, які їх замінюють і дітей віком від 1 до 6 (7)років , які виховуються в умовах сім ї.

1.4  Консультативний центр – це одна з форм надання допомоги сім ї у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку.

 

2.     Мета і завдання діяльності Консультативного пункту

 

2.1      Мета створення консультативного пункту:

-               забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного с суспільного виховання:

-               надання безкоштовної педагогічної допомоги батькам або особам , які їх   замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім ї

2.2      Головні завдання Консультативного пункту:

-               надання всебічної допомоги сім ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

-               сприяння соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім ї;

-               забезпечення  взаємодії між дошкільним навчальним закладом й іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.

3.     Організація діяльності Консультативного пункту

 

3.1  . Основні форми діяльності Консультативного пункту:

-   організація індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб , що їх замінюють;

-   організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, організацію роботи сайту відділу освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, в рубриці «Персональна сторінка методиста Захарчук В.В.».

3.2  . Консультативний пункт може здійснювати консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, з питань:

-   соціалізація дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім ї

-   вікових, психофізіологічних особливостей дітей

-   психологічної готовності до навчання в школі

-   організація ігрової діяльності

-   організація харчування дітей вдома

-   створення умов для загартування і оздоровлення

3.3                       . Робота  з батьками або особами, які їх замінюють в Консультативному центрі проводиться підгрупами або індивідуально.

3.4  . Організація педагогічної допомоги батькам або особам , які їх замінюють, будується на основі діяльності методиста РМК з питань дошкільної освіти

3.5  . Для здійснення діяльності Консультативного пункту необхідно ведення наступної документації:

-   журнал реєстрації звернень

-   план та графік роботи Консультативного центру, затверджений завідувачем

-   аналіз роботи за рік

3.7. Безпосереднє керівництво Консультативним  центром здійснюється завідувачем методичного кабінету, на базі якого організовано його діяльність.


Графік  роботи  консультаційного пункту для батьків

на базі РМК


КОНСУЛЬТАЦІЯ №1.                                                                                        ЖОВТЕНЬ 2016 року